Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Swětocne wótwórjenje Serbskego kolektiwnego běrowa w Grodku

Grodk,

Wěcej ako 60 gósći jo slědowało 01. septembra 2023 pśepšosenju na swěźeńske wótwórjenje Serbskego kolektiwnego běrowa w Grodku, kótarež jo se wugótowało zgromadnje wót Domowiny Dolna Łužyca-projekt gGbmh a Plon GbmH – Łužyski institut za strategistke póraźowanja w ramje projekta strukturneje změny Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksćea Załožby za serbski lud ako projektowy nosaŕ projektka „wutwaŕ serbsko-nimskeje filmoweje seśi Łužycafilm “.

Běrow na Kuparnikowej gasy 15 dej se pśichodnje ako zgromadne źěłowe městno w Grodku słužyś ako se teke ako kristalizaciski dypk za serbske projekty a iniciatiwy serbskego kulturnego a kreatiwnego góspodaŕstwa wuwijaś.

Daniel Häfner (Łužyski institut) jo pokazał w swójom wótwórjeńskem nagronje na bogate stawizny serbšćiny w regionje, pak teke na to, až trjeba region wokoło Grodka a ceła srjejźna Łužyca mócnjejše spěchowanje.

Šołtowka města Grodk, Christine Herntier, jo pokazała na to, až jo wjele na serbskej kulturje pśez wótbagrowanje jsow pśez brunicowu jamu zgubjone, ale něnto mógu se we wobłuku strukturneje změny kulturu dalej spěchowaś.

Pśi wótwórjenju su se prezentěrowali wšake serbske iniciatiwy regiona a aktualne źěła DomPro gGmbH a Łužyskego instituta k temje módrośišć ako 3D-śišćane tekstilne kołki a serbske wideoprojektcije. Seś Łužycafilm jo iniciěrowała na městnje animaciski film, na kótaremž su gósći aktiwnje sobustatkowali a jo se pśedstajiła z krotkofilmowym reelom „Krotke Łužyske“ ako teke informaciski material ku seśi. “Comy tšojeńka z Łužyce wulicowaś – a to na wjelikej płachśe. ” tak Angela Schuster z Łužycafilm. ”

Za zjawnosć kśě nosarje Serbskego kolektiwnego běrowa serbske zmakanje raz wob mjasec organizěrowaś, aby widobne a nagranjane było. Zmóžniju se pśedewześa „Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće“ w nosarstwje Dompro gGmbH ako teke „Wutwaŕ Serbsko-nimskeje filmoweje seśi Łužycafilm“ w nosarstwje Załožby za serbski lud pśez spěchowański program „Serbska rěc a kultura w strukturnej změnje“ za projekty w kraju Bramborska ze srědkow Zwězkowego ministaŕstwa za nutśikowne a domownju na zakłaźe wobzamknjenja Nimskego Zwězkowego sejma.