Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Stipendiata załožby stej woglědałej serbske institucije w Budyšynje a Chóśebuzu

Budyšyn und Chóśebuz,

Wót lěta 1996 wuźělujo Załožba za serbski lud semesterske stipendije za źělny studij sorabistiki na Lipšćanskej uniwersiśe na studentach z pódzajtšnoeuropskego wukraja, doněnta južo 59 razow. Tuchylnej stipendiata Karolina Babczuk, studentka slawistiki z Pólskeje, a Krystof Peršin, doktorand z Českeje, su woglědałej slědny tyźeń do Łužycy, aby wšake serbske institucije bližej wopóznałej.

Stwórtk jo wjadła swójeju drogu do Budyšyna. Gromaźe z Stanisławom Wowčerom, zagronitym za stipendiatow w załožbje, su byli gósći w Serbskem instituśe a w Rěcnem centrumje WITAJ. Pó wuměnje z direktorom załožby Jan Budar a jogo zastupnicu Michaelu Mošowu jo slědował woglěd pla kolegow Domowiny. Pó kótaremž stej se teke nowe twarjenje Serbskego ludowego ansambla woglědałej, stej mógałej stipendiata k zakóńcenju dnja hyšći do nakładnistwa Ludowego nakładnistwa Domowina a do Smoleńc knigłownje póglědnuś.

Pětk jo se zachopił za studentow z pśednoskom dr. Annett Brězanec w dolnoserbskem internaśe w Chóśebuzu, we wobłuku kubłańskego dnja Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu. Pótom stej mógałej w Serbskem domje doglěd dolnoserbskego boka instituta, Domowiny a wósebnje Zorja (imersiwny rěcny projekt za dorosćonych, www.zorja.org), ako teke serbskego źěła rbba dostaś. Na kóńcu kubłańskego drogowanja do Dolneje Łužycy stej woglědałej z kolegoma załožby Chóśebuske městno a Serbski muzej.

Sobotu stej se wobźěliłej studenta na workshopje wóskowanja jajkow w SKI w Budyšynje a stej woglědałej pśedstajenje serbskego źiwadłowego graśa “Grěšna wjas abo zabyty cart ” Nimsko-Serbskego ludowego źiwadła.

Załožba za serbski lud źěkujo se wšyknym institucijam a Wašym zastupjarjam za cas, ako su se za stipendiaty brali.