Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Serbske raźiśele wó źěłabnosći rozpšawjachu.

Budyšyn,

Na zgromaźinje zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny slědny pětk w Budyšynje rozpšawjachu serbske raźiśele wó swójej źěłabnosći w Załožbowej raźe. Tuchylu pyta Domowina za naslědnikami, dokulaž se wólbna perioda za nich ku kóńcoju chyla.

Pósejźenje zwězkowego pśedsedaŕstwa stoj ako wideo na YouTube k dispoziciji.

Teke w Serbskich Nowinach źinsa wó tom informěruju (górnoserbsce): "Tuchwilna struktura załožby do ćežow wjedźe"

Dalšne wótkaze: