Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

"Se pada" dostanjo wósebne myto Załožby za serbski lud

Cottbus/Chóśebuz,

Lětosa wótwóriła Łužyska filmowa pśeglědka 20. raz filmowy festiwal w Chóśebuzu. Tradicionelnje wótměwa se wuběźowanje we wobłuku festiwala pódzajtšnoeuropskego filma w filmowem źiwadle “Weltspiegel”. Dolnołužyske a górnołužyske filmarje su zapodali zdogromady 19 krotkofilmow, mjazy nimi
tśi w serbskej rěcy.

Załožba za serbski lud jo južo 11. raz wósebne myto za nejlěpšy serbski film pósćiwała. “Se pada” wót Miry Dubianojc a Nimy Schapojc jo jury na corajšnem wjacorje pśeznaniła. Pśedstajiła jo se rěcno-muzikaliska kolaža ze wšakich dolnoserbski powědanych historiskich tekstow, na pśikład wót Fryca Rochy, z bramborskego serbskego casnika a dalšnych žrědłow. Změšali su se z dalšnymi tekstami źinsajšnych stojnišćow młodych luźi ze serbskeje rěcy a kultury.

Gratulěrujomy wutšobnje dobyśarjeju teamje!