Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Róža Domašcyna cyta lyriku a prozu

Serbski dom Chóśebuz,

Dolnoserbska biblioteka w Serbskem domje w Chóśebuzu pśepšosyjo stwórtk, dnja 18. awgusta, wutšobnje na cytanje z lyrikaŕku Róža Domašcyna, kótaraž mimo basnjow teke wurězki swójeje proze w nimskej a serbskej rěcy pśedstajijo.

1970 jo studěrowana inženjerka za górnistwo chopiła swóje serbske basni wózjawiś. 1990 jo nakładnistwo Domowina LND jeje prědne lyrikowy zwězk wudało. Z togo casa źěła Róža Domašcyna ako licha spisowaśelka a južo lěto pózdźej jo wušła jeje prědny zwězk nimskich basnjow. Wóna groni wó jeje basnistwje, až njejo mjeńšynowa literatura, ale źěl kulturnego bogatstwa, kótaryž musy akle wunamakane byś. Až to jo južo se stało, dopokazuju pśełožowanja jeje stwórbow do wšakorakich słowjańskich a pódwjacorno-europskich rěcow, ale teke pócesćenje Sakskego literarnego myta 2018 za Róžu Domašcynu. Zwenka liriskego wobceŕka źěła wuměłcowka ako esejistka, dramatikaŕka, pśebasnikaŕka a wudawaŕka knigłow wó wuměłcach. Ako jeje slědne knigły su wujšłi w lěśe 2019 w nakładnistwje Domowina „W času zeza časa“ a 2020 w nakładnistwje „Märkischer Verlag“ „Poesiealbum 354“.

 

Dolnoserbska biblioteka w Serbskem domje Chóśebuz, Droga-Augusta-Bebela 82

Zastup jo dermo. Dla małych městnow pšosymy wó pśedpśizjawjenje.

tel. 0355/48576-473, mejlka: dsb-stiftung@sorben.com