Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

rownowen do mólowanja - wustajeńca w Serbskem domje Chóśebuz

Serbski dom Chóśebuz, -

rownowen do mólowanja - drauflosgemalt

Awtistiski wuměłc Johannes Hustädt z Chóśebuza mólujo wót źiśetstwa, wobstawnje a z rozpalonosću.
Gaž pśez swóju intuiciju zacuwa, až co něco wěstego z njogo wen, mólujo w zmysle słowa rownowen. Casy se zda, ako by te w jogo nutśikownem składowane wobraze tšojenja a dožywjenja w jogo mólarnjach wótbłyšćowali. To mógu byś wobglědowanja z pśirody, wobraze pó muzikach a filmach, fantazijowe a bajkowe motiwy, wuznamne wósobinske situacije a symboliski nakazane wašnja žywjenja.


Wustajeńca jo wót 26.01.2024 do 12.04.2024 wšednje pónjeźele do pětka wót zeger 10.00 do 16.30 a kóńc tyźenja a swěty źeń pó dojadnanju wiźeś. Wótwórjenje wustajeńce dnja 25.01.2024, zeger 18.00 w Serbskem domje Chóśebuz. Zastup jo dermotny.

Serbska kulturna informacija LODKA, Droga Augusta bebela 82, 03046 Chóśebuz
tel. 0355-48576-468, e-Mail: stiftung-lodka@sorben.com