Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Pšosym glědajśo na terminy za pšosby na pśizwólenje spěchowańskich srědkow!

Bydyšyn/Chóśebuz,

Cas zapódaśa pšosbow wó pśizwólenje financielneje pódpěry za napšawy w 1. połlěśe 2023 se skóńcyjo 30.09.2022.

K tomu terminoju se zakóńcyjo teke cas zapódaśa pšosbow wó pódpěru ze spěchowańskego programa "Serbska rěc a kultura w strukturnej změnje" za projekty w Lichotnem staśe Sakskej.

Pšosby, ako pó tom terminje do zastojnstwa załožby dojdu, njamógu se zapśimjeś!

Wobšyrne informacije inkluziwnje spěchowańskich směrnicow a trjebnych aktualnych formularow su na homepage Załožby za serbski lud pód rubrikoma SPĚCHOWANJE a STRUKTURNA ZMĚNA wózjawjone.

Kontaktowe městno za Serbow w Bramborskej jo Załožbowy wótrěd Chóśebuz.