Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Pšosby wó spěchowanje za 70 projektow pla załožby dojšli

Budyšyn,

31. měrca 2024 jo se zakóńcył cas za zapódaśe pšosbow wó projektowe spěchowanje za projekty w 2. połlěśe 2024.

W załožbowem zastojnstwje su dojšli pšosby za cełkownje 70 projektow. Spěchowański wolumen wugótujo někak 332 TEUR.

Toś te projekty su planowane:

  • Chóśebuska muzikowa nazyma z.t. planujo muzikowe cytanje "Mina Witkojc" w Serbskem domje w Chóśebuzu, kenž se na wósebnu wašnju žywjenju, statkowanju a twórjenju dolnoserbskeje basnikaŕki a publicistki MINA WITAJKOC pósćiwa.
  • Domowina župa Dolna Łužyca z.t. co organizěrowaś młoźinski dialog: w oktobru ma se wótměś młoźinski dialog, workshop z śěžyšćom "serbski se woblekaś", wiki móžnosćow (serbske institucije se pśedstajaju) ako teke rozgronowy krejz.
  • Bramborski krajny muzeum za moderne wuměłstwo Chóśebuz planujo wudaś katalog k wustajeńce Helle Stoletzkojc
  • Pětš Dźisławk (Serbska murja) co se zaběraś z temu "Kwisk a trysk 2024"
  • ravir film GbR jo zapódała pšosbu wó pódpěru zarědowanja "Kak klincy domownja?" - koncert, film, rozgrono,
  • Jan Brězan / JANKAHANKA planuju nagrawanje nowego albuma

Mimo togo pśedlaže pšosby za někotare klasiske koncerty: Malte Hübner, Roland Hein, Heidemarie Wiesner, Belarie komorne ansamble.

Pó pśespytowanju zapódanych pšosbow w zastojnstwje załožby a pó pósejźenju fachoweje pśirady za projektowe spěchowanje, kótarež formulěrujo dopórucenja k spěchowanju projektow, zgóniju pšosbarje w pśiducych tyźenjach, lěc se jich projekt spěchujo abo nic.