Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Prezentacija nakupow z wumělstwowego projekta 3 krajow

Budyšyn/Chóśebuz,

Wuměłskej zběrce Serbskeju muzejowu w Chóśebuzu a Budyšynje ako teke Załožba za serbski lud pokazuju wob cas 24. do 17. julija 2022 w Chóśebuskem Serbskem muzeju na Młyńskej droze 12 nakupi z 3-krajowego wuměłstwowego projekta WOBRAZE KRAJINY. BILDER EINER LANDSCHAFT. PODOBE POKRAJINE. WOBRAZY KRAJINY - PŚECHOD. ÜBERGANG. PREHOD. PŘECHOD 03.

Kooperacijski projekt Łužyskich, Korutańskich a Słowjeńskich institucijow jo se w lěse 2019 z wustajeńcu, cytanim a koncertom w Budyšynje zachopił. W lěśe 2020 su se pśizamknuli projektowe stacije w Slovenj Gradecu a Ljubljanje (Słowjeńska), w Celovecu a Pliberku w Korutańskej (Austriska) a w lěśe 2021 jo se projekt w Chóśebuzu w Serbskem muzeju a tegdejšej Galeriji Bramborska (źinsa Łužyska wuměłska hala) zakóncył.
Njeglědajuce na wobgranicowanja dla corony (CoVid 19), su mógali organizatory tola wše planowane zarědowanja wuspěšnje pśewjasć.

Trajny rezultat mjazynarodnego projekta su nakupi wót wšych 4 wobźělonych łužyskich wuměłcowkow a wuměłcow ako su: styriźelna gouacha Pśi grobli wót Iris Brankačkoweje, acrylowa mólba Sinfonija Łužyce wót Michaela Kruše, wideoinstalacija Woglěd w domowni wót Frauke Rahroweje, acrylowe mólby Brunicowa jama I_źeń, Brunicowa jama II_źeń a IV_kupka wót Helle Stoleckojc a fotosequenca na sćenowej tapeśe AGON wót słowjeńskego fotografa Jošta Franka.
Z toś tymi nakupami spěchujo se nowocasne twórjece wuměłstwo na temu krajina w jeje změnach,
twórby dokumentěruju wuměłske pozicije wobźělnikow projekta a su zrazom casowe znanki.

"Krajiny worduju k nosarjam energije, jich wótbłyšćowanje, wobraze krajiny, k idejowym nosarjam", su byli zawodne słowa korutańskego słowjeńskego projektowego iniciatora Karla Vouka.