Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Nowosći z Dolnoserbskeje biblioteki! - Wótněnta online-rešerše móžne!

Chóśebuz,

Dolnoserbska biblioteka w Chóśebuzu póbitujo wšyknym cytaŕkam a cytarjam nowy serwis.

Wótněnta móžośo w interneśe za žyconymi titelami z wobstatka, kenž wopśimujo 9.000 medijow dolnoserbskeje, górnoserbskeje a nimskeje literatury, cd a dvd pytaś.

Snuchliśo ceły spódobnje wót doma w našom katalogje abo lodujśo se app na swój smartfon.

Registrěrowane wužywarje maju pśidatnje móžnosć, swójo cytaŕske konto zastojaś, knigły a druge medije zanotěrowaś abo pódlejšyś.

Na internetowych stronach Załožby za serbski lud namakajośo link k našomu online-katalogoju:

https://info.sorben.com/niedersorbische-bibliothek

pśigranjański partnaŕ:
Simona Poetzschowa
Bernd Pittkunings 

kontakt:
droga Awgust Bebela 82
03046 Chóśebuz
Tel.: 0355/48576 473
dsb-stiftung@sorben.com