Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

nowa wustajeńca "wósobny glěd – mjazy strukturu a iluziju"

Serbski dom w Chóśebuzu, -

wósobny glěd – mjazy strukturu a iluziju
Der besondere Blick - zwischen Struktur & Illusion

Frank Stein ze Slěpego źěła ako lichy grafikaŕ a wuměłc w metěrje Airbrush-designa, mólarstwa, ilustracije a grafikowego designa. Bliskosć k fotografiji jo nastała w 1990tych lětach. Aby póglěd na nastate foto hyšći intensiwěrował, eksperimentěrujo wón w pokazanej wustajeńcy źělnje z śišćom na błyšćecych aluminijowych platach. Někotare fotografije Frank Stein wótbłyšćuju zgromadne źěło z Thomasom Schwarzom.

Thomas Schwarz tejerownosći ze Slěpego pokazujo skulptury, stwórjeńce z wósebnych bomow Łužyce. Wót gronje zwjerśane pjenjeze pśez prastare dubowe relikty až k rědkemu źiwemu kšuškoju. Wšykne maju waše swójske tšojeńka ako bywa dožywjobne w optice a haptice skulpturow.

K wótwórjenju na 21.04.2023 zeger 19:00 powěda Wolfgang Goldstein. Muzikaŕce Katharina Teurichojc a Christiane Marksojc wjacor muzikaliski pśewóźujotej.

Wustajeńca jo wót 21.04.2023 do 21.07.2023 wšednje pónjeźele do pětka wót zeger 10.00  do 16.30 a kóńc tyźenja a swěty źeń pó dojadnanju wiźeś. Zastup jo dermotny.

Sorbische Kulturinformation LODKA, August-Bebel-Str. 82, 03046 Cottbus/Chóśebuz, Tel. 0355-48576-468, E-Mail: stiftung-lodka@sorben.com