Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

nowa wustajeńca "Woblica"

Serbski dom w Chóśebuzu, -

Wótwórjenje wustajeńce „Woblica“ dnja 12. maja 2022, zeger 19:00 w serbskem domje w Chóśebuzu

Lawdacija wót dr. Madleny Norbergoweje a muzika wót chora „Łužyca“

K tśiźastemu jubilejoju wót Serbskeje kulturneje informacije Lodka se prezentěrujo w Serbskem domje w Chóśebuzu nowa wustajeńca z mólaŕstwami wuměłcowki Lejna Teurigowa:

Wuměłcowka z Górneje Łužyce rozmějo derje z barwami jonglěrowaś. W jeje nowej wustajeńcy wóna pokazujo pisane akwarele a wólejowe wobraze. Teke sebjeportrejty, krajiny a wšakorake zaśišće, kenž su jej něco wulicowali, su na papjerje mólawane. Lubosć k byśeju a k jeje domowni jo wósebnje zwuraznjona. Źinsa bydli Lejna Teurigowa w Drježdźanach a stara domownja wóstawa paradiz. Domownju móžo se teke w sebje nosyś. W dalokosći wóna zacuwa: woblica kresliś, rědne wokognuśa wuměłski zwurazniś a na papjerje mólowaś. Ze swójskim stilom, wěcy tak wiźeś a mólowaś, zagórijo a fasciněrujo Lejna Teurigowa woglědarjow jeje wustajeńce.

Wóna jo wušej ako styrźasća lět w Chóśebuzu žywa była, jo była suknaŕka w jo źěłała ako „destinatorka“ w tekstilnym kombinaśe Chóśebuz TKC. Póstarki k mólowanju a móžnosći k wubkubłanju jo wóna dostała pśez póbitowanja tegdejšeje Ludoweje wusokeje šule Chóśebuz.

Wustajeńca jo wót 12. maja až do 08. julija 2022 pśecej pónjeźele až do pětka wót zeger 10:00 do 16:30 wótcynjona. Na kóńcu tyźenja a na swěźenjach su dalšne terminy pó wótgłosowanju móžne.

Serbska kulturna informacija LODKA, droga Augusta Bebela 82, 03046 Chóśebuz, tel. 0355-48576-468, e-Mail: stiftung-lodka@sorben.com