Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

nowa wustajeńca w Serbskem domje Chóśebuz: "Serbske žywjenje w Drjenowje"

Serbski dom Chóśebuz, -

Serbske žywjenje w Drjenowje / Drehnow - wendische Lebensbilder

Pśez lěto su se zaběrali Drjenowarje ze stawiznami swójeje domowniskeje jsy. Wóni su pytali rozgronowych partnarjow a fota a su se cesto pšašali: Kak jo se wjas k tomu wuwiła, ako źinsa jo? Kak su luźe něga žywe byli? Kótare luźe, wokognuśa abo starosći su jich žywjenje pregowali? Kótare rucnikaŕstwo jo było na městnje zastupjone? Kak jo se wugótowała serbska tradicija, kótaru rolu jo pśi tom grała serbska rěc a kótaru cerkwja abo šula?

Wšykne aspekty wejsnego žywjenja pomagaju nam, wobraz wót togo cyniś. A rownocasnje su pógóń pśemyslowaś, co jo nam źinsa dalej wažne.

Zakład projekta twórjachu dopomnjeśa Johanny Pontoweje, stareje zasedloneje Drjenowaŕki. Z pódpěru jeje źowki Doris Klinkojc-Šulcowa a Dolnoserbskego seksteta z.t. jo nastała wobšyrna dokumentacija.

Wuběrk z togo jo něnto prědny raz w Serbskem domje wiźeś. K wótwórjenje wustajeńce na 27.07.2023 zeger 19:00 powědaju Doris Klinkojc-Šulcowa, Marja Elikowska-Winklerowa ako teke Karl Fisher. Dolnoserbski sekstet buźo wjacor muzikaliski wobrubiś.

Wustajeńca móžośo wót 28.07.2023 do 13.10.2023 pónjeźele do pětka wót zeger 10.00 do zeger 16.30 a kóńc tyźenja a na swěźenjach pó dojadnanju wiźeś. Zastup jo dermotny.  

Serbska kulturna informacija LODKA, Droga Augusta Bebela 82, 03046 Chóśebuz, tel.: 0355 48576-468, majlka: stiftung-lodka@sorben.com