Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

2. Serbska digitalizaciska konferenca

pśednoski - diskusija - wuměna

gdy: sobotu, 04.12.2021, wót 10 zeger     źo: online

Pšosym se termin spomnjeś! Dalšne informacije slěduju.                         

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Nowa wustajeńca "mólowaś ako slěd žywjenja"

Nowa wustajeńca w serbskem domje w Chóśebuzu.

Wótworjenja 25.11.2021 zeger 19:00

"mólowaś ako slěd žywjenja" Ute Gruner z Gubina

Stwórtk, 25. november 2021 se wótwórijo zeger 19:00 nowa wustajeńca w serbskem domje. Pód titelom "mólowaś ako slěd žywjenja" prezentěruju se twóŕby Uty Grunarje z Gubina. Jeje wobraze su kreslone abo namólowane ze wšakorakimi technikami abo materialjami.

Južo wót 04.11. 2021 až do 28.01.2022 móžośco se tu wustajeńcu woglědaś.

Serbska kulturna informacija LODKA, Droga Augusta bebela 82, 03046 Chóśebuz, tel. 0355-48576-468, e-Mail: stiftung-lodka@sorben.com