Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

„Nowa Doba – Stara Šula“ serbski Hip-hop-album

„Słyš, ludo serbski, nowa doba kiwa!“, pśiwoła młoda kupka Nowa Doba swójomu pśisłucharstwoju a cytarstwoju. Florian Kießlich (FloJ), Pětr Dźisławk (Lil Handrij) a Syman Hejduška (SMAN) su 13 nowych titlow, źělnje z wužyśim starjejšych spiwow (sampling) za prědny serbski hip-hop-album producěrowali. Pśi tom su jich gósći ako spiwaŕka Greta Čórlichec, kupki Tšojny zuk (Trojozynk), Přezpólni a Wólbernosći, powědaŕ Beno Bělk a wjele dalšnych pópěrali.

Nastała jo muzikaliski a tematiski pisana zběrka, kenž znani wó mócnem serbskem sebjewědobnju młodych rapperow, wó nacasnej muzice, kenž do pśichoda pokazujo, ale teke wó cesćownosći napśeśiwo starjejšym muzikarjam-mejstarjam. Daś su how pomjenjone Günther Schwientek, Rüdiger Fournee a Měrćin Weclich.

© Załožba za serbski lud
wudawaŕ: kupka Nowa Doba

CDka jo w serbskima kulturnyma informacijoma, SKI w Budyšynje a w LODCE w Chóśebuzu, na pśedań.

(přełožk ze sotra.app)