Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Nowa CD: Serbska pišćelowa hudźba – Serbska orgelowa muzika – Sorbische Orgelmusik

Organist: Stefan Kießling

Stefan Kießling (* 1979) jo licho statkujucy koncertowy organist. Woglědajucy do Chóśebuskego Dolnoserbskego gymnaziuma jo statkował mjazy drugim 15 lět ako organist pśi Serbskej cerkwi w Chóśebuzu. Za pśedlažecu CDju jo zestajał orgelowe twórby serbskich komponistow, nacasnych ako pjerwjejšnych. Z tym nastanjo jadnorazowy pśeglěd toś togo muzikowego žanra. Pśedstajaju se twórby Korla Awgusta Kocora, Georga Böhma (partita na kjarliž Jana Krygarja), Ulricha Pogody, Feliksa Brojera, Jana Cyža a Jana Pawoła Nagla. Nagrawało jo se w lipšćańskej katolskej promštowskej cerkwi swěteje Tšojosći.

© Załožba za serbski lud
wudawaŕ: Stefan Kießling

CDka jo w našyma kulturnyma informacijoma SKI w Budyšynje, w LODCE w Chóśebuzu a w online-shopje za 15,00 € na pśedań.