Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Nowa cd Po łužiskich pućach • Łużyckim traktem • Auf Lausitzer Wegen

Melodije z Kraloweho huslerskeho spěwnika

Kralowy huslerski spěwnik je zběrka ludowych melodijow z kónca 18. lětstotka a z tym najstarši notowy zapisk serbskeje ludoweje hudźby.
Předležaca CD z wubranymi melodijemi słuži dalšemu wotkrywanju a popularizowanju tohole jónkrótneho žórła.

Pólski hudźbnik, komponist a hudźbny etnologa Maciej Rychły je zestajił 13 titlow spěwnika. Wobdźěłał a nahrawał je tute ze skupinu Released Sounds Trio, ke kotrejž słušataj nimo njeho tež jeho syn Mateusz Rychły a Elisabeth Seitz. Z wužiwanjom wosebitych instrumentow kaž tradicionelnych pastyrskich pišćałkow, psalteriuma, gitary Stauffera, mandole, akordoweje citery a měchawki (małych serbskich dudow) nastawa swojorazna interpretacija starodawneje serbskeje ludoweje hudźby.

Released Sounds Trio: Maciej Rychły, Mateusz Rychły, Elisabeth Seitz

hósć: Tomasz Nawka

wudawaćel: Załožba za serbski lud

Cd dóstanjeće w serbskimaj kulturnymaj informacijomaj SKI w Budyšinje a w LODCE w Choćebuzu kaž tež w jeju online shopje.