Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Myto Ćišinskego 2019 źo do Dolneje Łužyce

Budyšyn,

Myto Ćišinskego 2019 Załožby za serbski lud pósćijo se Marii Elikowskej-Winklerowej.
To jo rozsuźił kuratorium k pśepowdaśeju Myta Ćišinskego na swójom pósejźenju dnja 24. junija 2019 w Budyšynje.

Dolnoserbska wucabnica a žurnalistka z pólskimi kórjenjami dostanjo toś to wusoke cesćenje za jeje dłujkolětne a njewomucne statkowanje za zdźaržanje a dalejdawanje dolnoserbskeje rěcy we wšyknych generacijach a za jeje wobstawne pódpěrowanje serbskich kulturnych a trajnych projektow w Dolnej Łužycy.

Spěchowańske myto k Mytu Ćišinskego pśiwuznajo se teamoju Radija Satkula, młoźinskego magacina serbskego rozgłosa MDRa. Južo dlej ako 20 lět prezentěruju młode Serbowki a Serby, mjazy nimi wuknice a wukniki, wuknjeńce, studentki a studenty na fryšnu a originelnu wašnju młoźinske temy w górnoserbskej rěcy w rozgłosu, w nowych medijach a na zjawnych zarědowanjach. Z tym wóni wugbaju njewótrjakne pśinosk ku kšuśenju serbskego wědobnja a identity młodeje serbskeje generacije.

Głowne a spěchowańske myto pśepódajotej se w drugej połojcy oktobra w rodnej jsy serbskego basnikarja, w Pančicach-Kukowje.