Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

My swěśimy! - 39. Schadowanka w Chóśebuzu

"Pisane dwórnišćo", Güterzufuhrstraße 8, 03046 Chóśebuz,

Na casu swěśiś!
Za wšykne, kenž se ze serbskim zwězane cuju, jo SCHADOWANKA toś to tradicionelne zmakanje – lětosa w oktobrje. Lěc cośo se na rejach abo k rozgranjanju z pśijaśelami zmakaś, termin za rědowniske zmakanje wužywaś, jadnorje swóju serbsku drastwu pokazaś abo serbsku kulturu zeznaś, za kuždego a kuždu – lěc młode, lěc starše – jo SCHADOWANKA nejlěpša góźba za to.

Wó partyjowu mysl stara se lětosa DJ Tobi. Ako móžoš módrośišć pšawje do sceny sajźiś – wót zachadnosći až do pśichoda, pokazujo modowu pśeglědku. Mimo togo jo raper STOJ teke pódla!

Za jěze a piśe se team “Pisanego dwórnišća” stara.

Zastupniki dajo wótněnta w Serbskej kulturnej informaciji LODKA abo online na Eventim Light.

płaśenje kórtow: 11,00€ / pónižone* 7,00€
zbytne kórtki na wjacornu kasu: 14,00€ / pónižone* 10,00€

(*pónižone su studentki a studenty/ wuknice a wukniki, dopokaz jo trjebne)