Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

„módre z běłymi kwětkami“ – fotowa wustajeńca wó módrośišću

Serbski dom, -

„Módre gótowaś“ tak by mógali nowu wustajeńcu, kótaraž se wótwórjo stwórtk 27. oktobra 2022 zeger 19.00 w Serbskem domje, teke titlowaś.
Chtož co wěźeś, co ma to z „módreju pónjeźelu“ abo z tym wurazom „módre gótowaś“ na sebje, ten namakajo we wustajeńcy zawěsće wótegrono.

Fota pokazuju stare modele a źěle narodneje drastwy z módrośišća, pśi kótarychž wiźiš južo na mustrach, z kótarego drastwowego regiona póchadaju, abo kak se taki rezerwowy śišć zgótujo. Módrośišć njepśeźěła se jano w narodnych drastwach, ale ma teke wjelgin moderne woblico. Kak móžo se teke módrošišćowy płat na modernu wašnju pśeźěłaś, pokazuju wjele rědne designerowe eksponaty ako jeans, płatowe suknje z módrośišćaneju kšomicu a wjele drugego.

Wustajeńca, kótaraž jo w lěśe 2021 nastała, jo póžyconk Dešańskego domowniskego muzeja. Wjednica Babette Zenkerowa zawjeźo woglědowarjow na toś tom wjacorku do wustajeńce.
Erik Federau muzikaliski pśewóźujo wjacor z dudami a akordeonom.

 

Wustajeńca jo wót 28.10.2022 až do 13.01.2023 wšednje pónjeźele až do pětka wót zeger 10.00 až do zeger 16.30 a na kóńcu tyźenja a na swěźenjach pó dogronjenju wiźeś. Wótwórjenje wótmějo se 27.10.2022 zeger 19.00 w Serbskem domje. Zastup jo dermo.

 

Serbska kulturna informacija LODKA | August Bebel droga 82 | 03046 Chóśebuz
tel. 0355 - 485 76 468 | majlka: stiftung-lodka@sorben.com