Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Literarny workshop

Budyšyn,

Znowa stej Lubina a Dušan Hajduk-Veljković na literarnu źěłaŕnju w nosaŕstwje Załožby za serbski lud pšosyłej. Styri młode awtory a awtorki su pśepšosenju slědowali.

Pśez zgromadnu zaběru ze swójskimi krotkopowědankami wobźělnicow a wobźělnikow su dejali nowe ideje, metody, pisańske strategije a techniki wupytnuś.

Workshop jo se wótměł sobotu, 16. septembra 2023 w budyšyńskem Serbskem domje a jo nawězał na prědny workshop, kótarež se pśewjeźo lětosa w měrcu. Zajmce su zapódali w pśedpólu swójske teksty, kótarež su byli zakład za rozpominanje a diskusiju.