Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Maśo inowatiwnu a dłujko statkujucu ideju, aby se dała we Wašom regionje serbska rěc a identita we wšednem dnju lěpjej spóznawaś a dožywiś? Pón wobźělijośo se na našym wuběźowanju!

Něnto ideju zapódaś

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Kuratorium Myta Ćišinskego se zmakał

Budyšyn,

Myto Ćišinskego 2021 pósćijo se Trudli Malinkowej a Janoju Malinkoju za jeju pśesegajucu publicistisku źěłabnosć na pólu serbskich kulturnych stawiznow a jeju wósebny angažement we wědomnostnem towaristwje Maćica Serbska, w Serbskem ewangelskem towaristwje ako teke za jeju politisko-narodne statkowanje.
To jo rozsuźił kuratorium k pśepowdaśeju Myta Ćišinskego na swójom pósejźenju dnja 22. junija 2021 w Budyšynje.

Spěchowańske myto Ćišinskego 2021 pósćijo se Kaulfürstojc Jadwize a Fabianoju za jeju angažěrowane a wjelebocne statkowanje na pólu serbskeje rěcy a kultury, za zwopšawdnjenje kreatiwnych projektow kaž za woplěwanje póśěgow mjazy Górneju a Dolneju Łužycu a k słowjańskim susedam.

Myto Ćišinskego dotěrujo se z 12.000,00 euro, Spěchowańske myto Ćišinskego ze 4.000,00 euro.Wobej myśe pósćijotej se z wopismom a cesnej uglicku z portretom Ćišinskego.