Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Kuratorium Myta Ćišinskego se zmakał

Budyšyn,

Myto Ćišinskego 2021 pósćijo se Trudli Malinkowej a Janoju Malinkoju za jeju pśesegajucu publicistisku źěłabnosć na pólu serbskich kulturnych stawiznow a jeju wósebny angažement we wědomnostnem towaristwje Maćica Serbska, w Serbskem ewangelskem towaristwje ako teke za jeju politisko-narodne statkowanje.
To jo rozsuźił kuratorium k pśepowdaśeju Myta Ćišinskego na swójom pósejźenju dnja 22. junija 2021 w Budyšynje.

Spěchowańske myto Ćišinskego 2021 pósćijo se Kaulfürstojc Jadwize a Fabianoju za jeju angažěrowane a wjelebocne statkowanje na pólu serbskeje rěcy a kultury, za zwopšawdnjenje kreatiwnych projektow kaž za woplěwanje póśěgow mjazy Górneju a Dolneju Łužycu a k słowjańskim susedam.

Myto Ćišinskego dotěrujo se z 12.000,00 euro, Spěchowańske myto Ćišinskego ze 4.000,00 euro.Wobej myśe pósćijotej se z wopismom a cesnej uglicku z portretom Ćišinskego.