Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Kuratorium Myta Ćišinskego lawreatow za lěto 2023 wuzwólił

Bautzen,

Myto Ćišinskego 2023 Załožby za serbski lud pósćijo se nazymu (14. oktobra 2023) Jurjoju Łušćanskemu za jogo wjelebocne płodne kulturne a wuměłske statkowanje a za wobstawne wuźaržowanje zwiskow k słowjańskim susedam na dobro serbskego luda.

Spěchowańske myto Ćišinskego pósćijo se Gregoroju Kliemoju za jogo kreatiwne a wjelebocne kulturne źěło, za zamóžnosći wšykne generacije za Dolnoserbstwo zagóriś ako teke inowatiwne muzikowe projekty zwopšawdniś.
To jo rozsuźił kuratorium k pósćenju Myta Ćišinskego na swójom pósejźenju cora, 2. maja 2023 w Budyšynje.

Swětocnosć k pósćenju mytow buźo 14. oktobra 2023 w Smochčańskem kubłanišću swětego Bena.
Pśedsedaŕka kuratorija Susann Šenkec zdźěli, až jo nadawk mějuca zwězkowego kněžaŕstwa za pšašanja wusedlarjow a narodnych mjeńšynow, kněni Natalie Pawlik, wobźělenje na njej pśilubiła a buźo myśe pśepódaś.