Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Maśo inowatiwnu a dłujko statkujucu ideju, aby se dała we Wašom regionje serbska rěc a identita we wšednem dnju lěpjej spóznawaś a dožywiś? Pón wobźělijośo se na našym wuběźowanju!

Něnto ideju zapódaś

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Krotkofilmy za Łužysku filmowu pśeglědku pytane! až do 03.10.2021

Chóśebuz,

Hyšći až do 03. oktobra 2021 su filmowarje a filmowaŕki za Dolneje a Górneje Łužyce napominane, krotkofilmy, kěnz njetraju dlej ako 20 minutow za 19. Łužysku filmowu pśeglědku zapódaś. K zapódaśeju su jano filmy pśizwólone, kěnz njejsu w profesionelnem kontekśe nastali - lěc jo to špontany rozwjaselecy film z pśijaśelami, šulski filmowy projekt, lokalny dokumentarny film, wutšobu pśeźěsujuca drama abo rady eksperimentěrujucy social-media-nowel.

Mimo wósebnego myta Załožby za serbski lud, móžośo głowne myto a myto publikuma dobyś.

Na webstronje Filmowego festiwala Chóśebuz stej reglement a online-fomular za pśizjawjenje wózjawjonej.

http://www.filmfestivalcottbus.de/de/service/filmanmeldung/lausitzer-filmschau-anmeldung