Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Hory módre, ja was znaju - nowa CDjka wujšła

Budyšyn,

Na CD prezentěruju se znate a klasiske wublubowane górnoserbske spiwy w interpretaciji wšakich chorow, spiwnych kupkow, kapałow a solistow. Pógnuwaś co se z teju rozwjaselecju muziku teke ku zgromadnemu spiwanu a rejowanju. Atraktiwnje to jo wósebnje za tych kenž njejsu w serbskich jědrowych regionach doma a na městnje a live jano rědko góźbu k tomu maju.

Něgajšny muzikowy redaktor Serbskego rozgłosa MDR, Šćěpan Brankačk jo zestajił rěd spiwow, kenž pśisamem kuždy znajo a kenž su se w běgu casa k ludowym wuwujali.

Wudawarja: Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud

Cejdejka jo w Serbskima kulturnyma informacijoma LODKA w Chóśebuzu a SKI w Budyšinje, kaž tež w Smolerjec knigłarni na pśedań.