Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Glědajśo! Termin za zapódaśe pšosbow se kóńcy.

Budyšyn,

Termin za pšosby na pśizwólenje spěchowańskich srědkow pśez Załožbu za serbski lud za napšawy w 2. półlěśe 2023

Pokazujomy na to, až musyśo waše pšosby wó pśizwólenje srědkow Załožby za serbski lud za projekty w 2. połlěśe 2023 nejpózdźej až do 31.03.2023 w našom zarěźe zapódaś. Pšosby, kenž pó tom terminje pla nas dojdu, njamóžomy wobglědowaś!

Wobšyrne informacije, spěchowańske směrnice a aktualne trěbne aktualne formulary (staw: januar 2021) su na homepage Załožby za serbski lud wózjawjone https://stiftung.sorben.com/dolnoserbski/spechowanje/stajenje-psosby.

Kontaktowe městno za Serbow w Bramborskej jo Załožbowy wótrěd Chóśebuz.