Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Fotowa wustajeńca "Liuba"

Nowa wustajeńca w Serbskem domje w Chóśebuzu.

Wót swórtka 03.02.2022 jo k wiźenju nowa fotowa wustajeńca.

Pód titelom "Liuba" prezentěruju se drastwowe fota. Projektowa wjednica jo Stefanie Masnik była.

Rozgrono z projektoweju wjednicu bužo 03.02.2022 zeger 19:00 w klubowni Serbskego doma.

w rozgronje: Stefanie Masnik a Robert Engel

Pšosymy wó pśipówěźenje.

Až do 14. apryla 2022 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Projekt jo spěchowany pśez Waloraciju serbskego kulturnego derbstwa za Łužycu.

Serbska kulturna informacija LODKA, Droga Augusta bebela 82, 03046 Chóśebuz, tel. 0355-48576-468, e-Mail: stiftung-lodka@sorben.com