Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

FFC bźeze Łužyskeje filmoweje pśeglědce, ale nic bźeze myta Załožbje

Chóśebuz,

Chóśebuski Filmowy festiwal jo se ruzuśił łužyskim a serbkim filmam nowy wuznam dawaś a jo Łužysku filmowu pśeglědku| Łužisku filmowu přehladku | Lausitzer Filmschau, kenž jo tradicionelnje festiwal wótwóriła, dalej wuwiła. W sekciji Heimat | Domownja | Domizna, źož jo Załožba južo wěcej ako 10 lět kooperaciska partnaŕka, nastało Dłujka noc krotkich łužyskich filmow | Dołha nóc krótkich łužiskich filmow | die lange Nacht der kurzen Lausitzer.

Mytowanje zarědujo jo se lětosa prědny raz do wobłuka pósćenja festiwalowego myta, sobotu wjacor, wótměło. Tam jo zastupnica direktorka Sabina Siegowa dobywaŕce Frauke Rahr myto we wusokosći 1.500 euro pśepódała. Jeje film "Hoblekaŕnje - Ankleidezimmer", wjerśany na někotarych městnach we Łužycy, wobglědujo intimne sceny za kulisami, gaž se pśigótuju serbski zymski nałog „bože dźěćetko“ w Slěpjańskem rumje. Njewótwisna jury jo film wuznamjeniła, kótaryž nawězujo na temy serbskego luda a kótaryž zapśimujo serbsku rěc.

Mira Dubianojc a Luka Golinski stej Serbske dorostowe myto Załožby za film „pytaś a namakaś“ dostałej, jogo ideja jo se južo łoni pśez spěchowańske filmowe myto Akcija! Dolnoserbskeje rěcneje šule Chóśebuz spěchowała. Film jo swěśił stwórtk wjacor k dłujkeje nocy krotkich łužyskich filmow premjeru. Rozsuźenje jo Sophie Bock, cłonk jury a źiwadłownica w Statnem źiwadle Chóśebuz, tak wobtwariła: „Tšojenje se ze swójeju bliskosću k tradicionelnemu dolnoserbskemu wejsańskemu wšednemu dnju pógnuwaju mjaztym až se rownocasnje „queere“ utopije zwažyju.“

Wušej togo stej pósćiłej Załožba a Filmowy festiwal cesne myto za Hellmuth Henneberg za jogo lěta dłujke statkowanje ako nawjedowaŕ redakcije w rbb, wósebnje za jogo angažement za serbski film. K swětowemu pśedstajenju "Serbska Utopija", projekt serbski-nimskeje filmoweje seśi ŁužycaFilm, stej jomu Sabina Siegowa a Andreas Stein, wjednik wobchada FFC, myto pśepódałej. Pśibytne su jomu "sława" wuspiwali.