Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Fachowa konferenca šołtow serbskego sedleńskego ruma se wótměła.

Na fachowu konferencu šołtki a šołtow serbskego sedleńskego ruma w Lichotnem staśe Sakska zachadny pětk, 18. nowembra jo społnomócnjona za serbske nastupnosći Halena Jancyna pśepšosyła.

Pó póstrownych słowach krajnego raźca Uda Wićaza pśedstajijo Nicole Zimmermannojc ze Załožby za serbski lud projektowe spěchowanje załožby.

Franciska Grajcarekec a Jan Kral stej informěrowałej wó pósłužbach Serviceowego běrowa za serbsku rěc w komunalnych nastupnosćach, kenž jo zaměstnjony w nosaŕstwje Domowiny a we Wórjejcach.

Konferencu jo zakóńcył dr. Jens Baumann, sakski nadawk mějucy za wugnanych a póznych wusedlarjow, kenž jo rozkładł spěchowanje k pśesajźenju dwójorěcnosći w komunach.