Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Etat za 2021 wostanje wužadanje

Komisija Załožboweje rady wuradźowaše k prěnjemu razej we widejowej konferency. Direktorej Janej Budarjej, kiž posedźenje nawjedowaše, běchu 12 městnosćow, mjez nimi tři ministerstwa pjenjezydawarjow, přišaltowane.

Ćežišćo wuradźowanja bě nastajenje hospodarskeho plana za lěto 2021. Prěnje signale pjenjezydawarjow pokazaja drje na stopnjowanje přiražkow, njejasne pak wostanje, hač hodźa so priority w trěbnej šěrokosći zwoprawdźić. Předwidźane su tójšto nowych naprawow, kiž wusměrja so wosebje na wutworjenje a skrućenje serbskorěčnych rumow po cyłej Łužicy.

Hospodarski plan ma so na posedźenju Załožboweje rady dnja 08.12.2020 wobzamknyć.