Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

"Doma, doma rědnje jo" - nowa wustajeńca w Serbskem domje Chóśebuz

Serbski dom, Chóśebuz, -

"Doma, doma rědnje jo - Zu Hause ist es am schönsten"
Wótwórjenje wustajeńce stwórtk, 02.11.2023, zeger 19:00

Nowa wustajeńca w Serbskem domje w Chóśebuzu pokazujo źěła zmakanišća seniorow w „Oazy 99“ z Picnja. Wót lěta 2006 zmakajo se pśijaśelkow mólowanja z Barbuka, Drjenowa, Gubina, Mósta, Janšojc, Picnja, Pśiłuka a Turnowa, aby se swójomu hobbyju, mólarstwu, nałožuju.
Karin Gollos jo wót 2022 nowa wuměłska wjednica. Acryl, wólej, pastel abo akwarel su te techniki, wótwisny wót wósebneje lubosći a motiwa.

W domowni, w lichej pśiroźe, namakaju wuměłcowki inspiracije a namakaju pśi tom pśecej zasej swóje motiwy. Melodiski serbski spiw „Doma, doma jo rědnje jo” był dawaŕ titelow k tej wustajeńcy, dokulaž wšykno to rědne zwuraznijo, gaž zawupytnjoš z wótwórjonyma wócyma swóju wokolinu.

Wustajeńca móžośo wót 03.11.2023 do 19.01.2024 pónjeźele do pětka wót zeger 10.00 do zeger 16.30 a kóńc tyźenja a na swěźenjach pó dojadnanju wiźeś. Wótwórjenje se wótmějo 02.11.2023 w Klubowni Serbskego doma zeger 19:00. Zastup jo dermotny.  

Serbska kulturna informacija LODKA | Droga Augusta Bebela 82 | 03046 Chóśebuz
tel.: 0355 48576-468 | majlka: stiftung-lodka@sorben.com