Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Dolnoserbowka dostanjo Myto Ćišinskego 2019

Pančicy-Kukow,

Dolnoserbska wucabnica a žurnalistka Maria Elikowska-Winklerowa dostanjo na źinsajšnej sobośe Myto Ćišinskego 2019 Załožby za serbski lud. Myto pósćijo se w lěśe 1951 w Poznanju naroźonej Pólce za jeje dłujkolětne a njewomucne statkowanje a dalejdawanje dolnoserbskeje rěcy we wšyknych generacijach kaž tež za wobstawne pódpěrowanje serbskich kulturnych a trajnych projektow w Dolnej Łužycy.

Spěchowańske myto k Mytu Ćišinskego pśiwuznajo se teamoju Radija Satkule, młoźinskego magacina serbskego rozgłosa MDR. Južo dlej ako 20 lět prezentěruju młode Serbowki a Serby, mjazy nimi wuknice a wukniki, wuknjeńce, studentki a studenty na fryšnu a originelnu wašnju młoźinske temy w górnoserbskej rěcy w rozgłosu, w nowych medijach a na zjawnych zarědowanjach. Z tym wóni wugbaju njewótrjakne pśinosk ku kšuśenju serbskego wědobnja a identity młodeje serbskeje generacije.

Zarědowanje zachopijo se zeger 15:00 w Cerwjenej žurli kloštarja Marijna Gwězda w Pančicach-Kukowje.

Myto Ćišinskego pósćijo se za pśesegajuce zasłužby na pólu serbskeje kultury, wuměłstwa a wědomnosći. Z nim spomina se na klasikarja serbskeje literatury Jakuba Barta-Ćišinskego (1856-1909).
Głowne myto jo ze 7.500 euro dotěrowane, spěchowańske z 2.500 euro. Załožba pósćiwa toś to myto wuznamnym wósobinam z Górneje a Dolneje Łužyce wót lěta 1995 sem kužde druge lěto. Wó pśiwuznaśu mytowu rozsuźijo kuratorium.

Kontakt za dalšne informacije:
Załožba za serbski lud
Michaela Mošowa
telefon 03591 550320
moosche-stiftung@sorben.com