Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła 2023

Budyšin,

Dźěćace dźiwadłowe dny, wuhotowane wot RCW, załožby a NSLDź, wotměchu so lětsa hižo k 24. razej a to wot 11. do 12. meje w Budyskej młodowni a w Dźiwadle na hrodźe.

Na 50 dźěći ze Serbskeje zakładneje šule Ralbicy, Serbskeje wyšeje šule Radwor "Dr. Marja Grólmusec", Zakładneje šule "Handrij Zejler" Wojerecy a Žylowskeho Witaj-horta "Njewjerica" so na dźiwadłowych dnjach wobdźěli.

W srjedźišću stejachu zaso dźěłarnički, kotrež wěnowachu so wažnym ćežišćam dźiwadźelenja kaž improwizaciji a pohibowanju. Dźěłarnički nawjedowachu po dobrej tradiciji hrajerjo a režiserojo NSLDź kaž tež dalši fachowcy: Petra-Maria Wencelowa-Bulankec, Beata Nastickec, Katka Pöpelec, Torsten Schlosser a Jurij Šiman.

Štwórtk wječor předstaji Žylowski hort swoju aktualnu hru "Ptaškowa swajźba".

Na zakónčenju dnjow prezentowachu młodźi hrajerjo wurězki z dźěłarničkow. Wojerowscy šulerjo pokazachu swoju hru "Mały bojazliwc", kotruž předstajichu lětsa tež hižo na šulerskim swětowym dnju dźiwadła w Budyšinje.