Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Digitalne dyrdakojske graśe w serbskej rěcy jo wujšło

Online,

Česke digitalne dyrdakojske graśe “Pěś magiskich amuletow” wopśimujo něnto teke górno- a dolnoserbski pśełožk. Głowna wósoba dyrdakojstwa jo młode źowćo Linda, kótaraž dej kralojstwo Nyron z pazorow njeplecnego guslarja wulichowaś. Linda jo se wupórała na drogu, aby domownju wuchowała a pěś magiskich amuletow namakała. W cełkownje styrich kapitlach a wěcej ako 70 z ruku wumólowanych scenach póznajo grajaŕ pśi tom nanejmjenjej 50 charakterow.

Teke gaž jo česke graśe južo pitśku starše, změju wósebnje źiśi a serbski wuknjece wjasele z tym dyrdakojstwom. Dermotna app stoj za wšykne mobilne rědy ako teke za kompjutery z Windows 10 a 11 k dispoziciji. Namakajośo ju w digitalnych wobchodach (app store) pód gronidłom “Serbske apps”.

Załožba za serbski lud jo pśełožka do dolno- a górnoserbskeje rěcy spěchowała.