Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

"CHMJELOW NĚGA & ŹINSA" - nowa wustajeńca w Serbskem domje

Serbski dom Chóśebuz, -

Wjele wobydlerjow Chmjelowa se njecuju ako take, dokulaž ma měsćański źěl wjele sedleńskich arealow z ceło swójskimi stawiznami. Na pśikład jo za wobydlarjow “Swójskeje role” abo “Sedlišća ptaškow” śěžko, se ako Chmjelowarje.

CHMJELOW NĚGA & ŹINSA ma k tomu pśinosowaś, se wěcej ze Chmjelowom dentificěrowaś a pśi tom weto stawizny swójskego měsćańskego źěla wobchowaś a rozměś: Projekt CHMJELOW NĚGA & ŹINSA jo bergarske towaristwo z.t Chmjelow cesnoamtski nastajiło. Wón śedstaja pó płoninach poměrnje wjeliki wejsny źěl w swójom něgajšnem a aktualnem wuznamje. Chóśebuski měsćański źěl Chmjelow ma se skerjej ako zastojnstwowy wobceŕk nježli ako homogeny cełk wiźeś. Wón wopśimjejo wšake sedleńske areale. Zaměr projekta jo, toś te strony lěpjej zeznaś a rozměś. Pśecej dwě informaciskej tofli dajotej doglěd, raz do aktualneje situacije a raz do historiskego wuwisa.

Wustajeńcu móžośo něnto prědny raz w Serbskem domje wiźeś. K wótwórjenju na 26.01.2023 zeger 19:00 powěda Michael Meyer wót wobydlaŕstwa z.t. Chmjelo. Cellistka Esther Budischin wjacor muzikaliski pśewóźujo.

Wustajeńca jo wót 27.01.2023 až do 14.04.2023 wšednje pónjeźele až do pětka wót zeger 10.00 až do zeger 16.30 a na kóńcu tyźenja a na swěźenjach pó dogronjenju wiźeś. Wótwórjenje wótmějo se 26.01.2023 zeger 19.00 w Serbskem domje. Zastup jo dermo.