Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Nowa CD Serbska Reja – Traditional Sorbian Dance Music na pśedań

Budyšyn,

Towaristwo Serbska reja ma tradicionalneje serbskeje rejowańskeje muziki dla dawno južo swóje zasłužby.

Na cejdejce se pśedstaja rejowaŕske melodije ze zajźonych tśista lět, wše ze serbskeje Łužyce. Někotare su źinsa ako ludowe spiwy derje znate, druge su se raz něźi napisali, ale južo dłujko nic wěcej do reje njezejgrali. Něnto pśedlaže w nowej interpretaciji. Muzikarje su se pśi tom dali inspirěrowaś ako wót historiskich žrědłow tak teke wót rozdźělnych rejowaŕskich a muzikowych tradicijow.

CD ma wjasele na towarišnem zgromadnem rejowanju zbuźiś.Wubrane melodije a rejowańske kšace su zasej jaden ku drugemu namakali a zmóžniju zajmcam lažki pśistup.

Togodla góźi se muzika wósebnje derje za wugótowanje rejowańskich wjacorow, źěłarnjow a pódobnych rozwjaselecych zarědowanjow.

Dajśo se wót muziki pógnuwaś a k rejowanju póbuźowaś!

wudawaŕ: Serbska reja z. t., Lipsk
nakładnik: Załožba za serbski lud

Cejdejka jo w Serbskima kulturnyma informacijoma LODKA w Chóśebuzu a SKI w Budyšinje, kaž tež w Smolerjec knigłarni za 11,90 euro na pśedań.