Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

37. Schadowanka wót dnja 27. november online

37. Schadowanka dnja 27.11.2021

Dla mócnje stupajucych licbow zachórjenjow a z tym zwězujucymy wustawjenjami we wobchadom z Koronu-pandemiju, njejo 37. Schadowanka bóžko kaž planowane ako live-zarědowanje móžno. Alternatiwnje se wusćelo 37. Schadowanka dnja 27.11.2021 wót zeger 19:00 góz. digitalna.

Młodu budyšynsku band "Brankački" a muzikantku "die herrmann" móžośo digitalnje wiźeś. DJ Tobi prezentěrujo mj. dr. jogo pop-song "Ty, Łužyca Dolna", kěnz bywa snaź hit a hymna. Mimo togo se w běgu wjacora někotare dolnoserbske iniciatiwy a kupki pšedstajiju.

Pótakem: Zawjertnuś se wupłaśijo!

Link k tomu namakajośo pód:

www.schadźowanka.de