Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

2. Serbska digitalizaciska konferenca

pśednoski - diskusija - wuměna

gdy: sobotu, 04.12.2021, wót 10 zeger     źo: online

Pšosym se termin spomnjeś! Dalšne informacije slěduju.                         

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

37. Schadowanka wót dnja 27. november online

37. Schadowanka dnja 27.11.2021

Dla mócnje stupajucych licbow zachórjenjow a z tym zwězujucymy wustawjenjami we wobchadom z Koronu-pandemiju, njejo 37. Schadowanka bóžko kaž planowane ako live-zarědowanje móžno. Alternatiwnje se wusćelo 37. Schadowanka dnja 27.11.2021 wót zeger 19:00 góz. digitalna.

Młodu budyšynsku band "Brankački" a muzikantku "die herrmann" móžośo digitalnje wiźeś. DJ Tobi prezentěrujo mj. dr. jogo pop-song "Ty, Łužyca Dolna", kěnz bywa snaź hit a hymna. Mimo togo se w běgu wjacora někotare dolnoserbske iniciatiwy a kupki pšedstajiju.

Pótakem: Zawjertnuś se wupłaśijo!

Link k tomu namakajośo pód:

www.schadźowanka.de