Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Maśo inowatiwnu a dłujko statkujucu ideju, aby se dała we Wašom regionje serbska rěc a identita we wšednem dnju lěpjej spóznawaś a dožywiś? Pón wobźělijośo se na našym wuběźowanju!

Něnto ideju zapódaś

Medijowe daty

Dejali trjebaś krotke informacije abo naš logo, toś namakjośo te w slědujucem wótrězku.

Waše nagranjańske partnerki:

marketing Dolna Łužyca
Jana Krügerowa
tel.: 0355 48576-477
j.krueger-stiftung@sorben.com

marketing a kooperacije
Hanka Budarjowa
tel.: 03591 550-330
h.buder-stiftung@sorben.com 

zjawnostne źěło a marketing
Felizitas Birkhofenowa
tel.: 03591 550-306
f.birkhofen-stiftung@sorben.com


Logo Załožby za serbski lud


Formulacija pokazki na spěchowanje

Pokazka na spěchowanje