Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Maśo inowatiwnu a dłujko statkujucu ideju, aby se dała we Wašom regionje serbska rěc a identita we wšednem dnju lěpjej spóznawaś a dožywiś? Pón wobźělijośo se na našym wuběźowanju!

Něnto ideju zapódaś

Dokumenty załožby - archiw

W tom wótrězku su mjazy drugim slědujuce dokumenty: lětne rozpšawy, zjawne diskusije, pósuźowanja, protokole wobzamknjenjow, financěrowańske dogrona a rozpšawy wšakich źěłowych kupkow.

Protokole wobzamknjenjow

Póglědajśo pšosym na nimsku stronu.

Lětne rozpšawy