Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja

 

Wupisanje źěłowego městna

Załožba za serbski lud pyta wótněnta angažěrowanu/-ego

sobuźěłaśerja /m/ž/d) za Dolnoserbsku biblioteku w Chóśebuzu

Waše nadawki: 

  • wupožycenje knigłow a drugich medijow
  • zastojanje datow cytarjow
  • registracija a zaźěłanje nowonakupow
    wšo z pomocu software za bibliotekowe zastojanje BVS
  • rešeršy a póraźowanje cytarjow
  • woplěwanje knigłow a drugich medijow 

Wažne wuměnjenja su:

  • wustne a pisne wobkněženje serbskeje rěcy a znaśa literatury, stawiznow a kultury Serbow
  • computerowe znajobnosći (MS-Office)

Źěło jo wobgranicowane na 2 dnja wob tyźeń a zapłaśijo se na baze snadnego źěła (450-Euro-Job).

Waše pšašanja móžośo w Chóśebuzu pód tel. c. 0355/48576-455 abo pód stiftung-cottbus@sorben.com stajiś.

Wjaselimy se na wašo procowanje wó pśistajenje až do 12.07.2019 digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com abo z postom na Załožbu za serbski lud, Postowe naměstno 2, 02625 Budyšyn.