Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja

 

Wuběźowanje wó wobźělenje na wustajeńcy wizuelnego wuměłstwa 2019/2020

Załožba za serbski lud wupišo wuběźowanje wó wobźělenje na wustajeńcy wizuelnego wuměłstwa 2019/2020

Wupisanje wuběźowanja jo pśigótowanje na zgromadny wustajeński projekt z Muzeumom modernego wuměłstwa Korutańska - MMKK w Klagenfurśe/Celovecu (Awstriska) a Muzeumom za moderne a nacasne wuměłstwo - KGLU (Koroška galerije likovnih umetnosti) w Slovenij Gradecu (Słowjeńska).

Projekt a gronidło wuběźowanja "PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03" stej pókšacowanje Dnjow serbskeje kultury 2014 w Klagenfurśe/Celovecu ako teke prezentacije wurězkow z togo w lěśe 2015 w Budyšynje, Chóśebuzu a Slěpem.

Tema wuběźowanja:

Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft. Slike različnih krajin.

"Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft" jo titel cyklusa basnjow serbskego basnikarja Kita Lorenca (1938-2017), kenž jo 1967 w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšeł, a na njom bazěrujucego filma Konrada Hermanna z lěta 1972.

Za procowanja wó wobźělenje na wustajeńcy jo kritiske, teke interdisciplinarne rozestajanje z irewersiblymi změnami kultury a pśirody dla industrielnego wuwiśa, znicenja žywjeńskego ruma, pśi- a wótdrogowanja, śěgnjenja granicow, wobtwarjenja, rozsedlowanja a drugego ako teke zaběra z pšašanjami dobreje wobstawnosći kultury wuraznje žycone.

Dokumenty za procowanje namakaśo how.

Slědny termin procowanja jo 14. maj 2018 (płaśi dochad procowanja).

Kontakt:
knjeni Anka Němcojc
telefon: 03591 550319
a.niemz-stiftung@sorben.com