Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja

 

Dny serbskego źiśecego źiwadła 2019

Budyšyn, -

Dny serbskego źiśecego źiwadła se wótměju lětosa južo k 23. razoju a to 23. a 24. maja w Budyšyńskej młodowni a w Nimsko-Serbskem ludowem źiwadle, zasej w nosarstwje Rěcnego centruma WITAJ a Załožby za serbski lud.

53 wuknikow a wuknicow Serbskeje zakładneje šule Ralbicy, Serbskeje wušeje šule Radwor, Zakładneje šule Krabat Janšojce a Witaj-horta "Njewjerica" ze Žylowa / Chóśebuz jo se pśipowěźeło.

W srjejźišću dnjow stoje zasej źěłarnje, kenž se tuchylu pśigótuju.

"... pód flastarjom Budyšyna" jo moto wósebnego wjeźenja pó měsće, na kótaremž mógu se wobźělniki stwórtk wjacor wobźěliś.

Na kóńcu źiwadłowych dnjow budu młode grajarje a grajarki něco ze swójskego źiwadłowego repertoira a z workshopow pśedstajiś.

Kontakt za napšašowanja:
John Petrik, telefon: 03591 550-312, j.petrick-stiftung@sorben.com.