Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja

 

Pśedinformacija a pśepšosenje na zjawnu konferencu k digitalnej strategiji

Budyšyn,

Digitalizacija a serbska rěc

Proces digitalnego pśewrośenja wobwliwujo mjaztym našo cełe žywjenje, wšojadno lěc w góspodaŕstwje, towarišnostnem, źěłowem abo priwatnem wobłuku.

Kótare městno dejała w pśichoźe serbska rěc w toś tom procesu zabraś? Na toś to pšašanje comy zgromadnje wótegrono namakaś. Załožba za serbski lud jo sebje nadawk stajiła, až do lěta 2020 z dalšnymi partnarjami a wósebnje ze serbskimi institucijami cełkownu digitalnu strategiju za serbsku rěc wuwijaś.

We wobłuku z lěta 2015 pśidatnje spěchowanego projekta "Serbska rěc w nowych elektroniskich medijach" su se mógali jadnotliwe napšawy, kenž dejali wobstatk pomjenjonego digitalnego koncepta byś, do statka stajiś. Kake pśedewześa se w tej chyli realizěruju, źo stoj serbska rěc w mjazynarodnem pśirownowanju a na kake pśedewześa dejało se w pśichoźe wósebnje źiwaś?
Toś te pšašanja wopytajomy w jadnotliwych pśednoskach na zjawnej konferency wobjadnaś. W tomu slědujucych źěłarnickach comy dalšne ideje gromaźiś a wó dalšnem póstupowanju rozmyslowaś.

Pśepšosujomy wšych zajmowanych na zjawnu konferencu k digitalnej strategiji.

Dokóńcne pśepšosenje z dnjownym wótběgom zawcasa wózjawimy. Dla rumnostnych wobgranicowanjow pšosymy pśi zajmje wó docasne pśizjawjenje až do 30. oktobra 2019 na slědujucu adresu: nowemedije@sorben.com.

Zarědowanje se pśewjeźo w serbskej rěcy. Simultany pśełožk se njepóbitujo.