Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja

 

Nowa wustajeńca w Serbskem domje

Budyšyn,

Wót zachopjeńka nowego lěta wise na schódach Serbskego doma w Budyšynje nowe wobraze. Wustajone su plakaty (zapódaśa), z kótarymiž su se wuměłcowki a wuměłce w pśigótowanju na 3-regionowy wuměłski projekt "Wobraze krajiny" 2019/20 - Łužyca-Kärnten-Koroška" na łońskem, za to wustajonem wuběźowanju wobźělili.

Wustajeńca serbskego awdiowizuelnego wuměłstwa jo głowny stołp zgromadnego projekta Załožby za serbski lud z Muzeumom modernego wuměłstwa Korutańska - MMKK w Klagenfurśe/Celovecu (Awstriska), z Muzeumom za moderne a nacasne wuměłstwo - KGLU (Koroška galerija likovnih umetnosti) w Slovenij Gradecu (Słowjeńska), serbskima muzeumoma w Budyšynje a Chóśebuzu a dalšnymi partnarjami.

We wuběźowanju su se 12 wuměłcowkow a wuměłcow a tśi wuměłcowe kupki wó wobźělenju na toś tej wustajeńcy procowali. Jury jo se rozsuźił na zakłaźe jich zapódaśow za Iris Brankačkowu, Michael Kruscha, Frauke Rahr a Hella Stoletzki.

Drogowańska wustajeńca z titulom "Wobraze krajiny. Wobrazy krajiny. Bilder einer Landschaft. Podobe pokrajine" (PŚECHOD PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03) prezentěrujo wuměłske twórby wobźělonych wuměłcow a wuměłcowkow z Słowjeńskeje, Korutańskeje a z Łužyce a se pokazujo wót 26.05. až do 25.08.2019 w Serbskem muzeju w Budyšynje, potom wót 03.10. až do 08.12.2019 w Slovenij Gradecu (Słowjeńska), wót januara 2020 w Klagenfurśe/Celovecu (Awstriska) a wót junija 2020 w Chóśebuzu.

Zagronita za toś ten projekt jo z boka Załožby za serbski lud Anka Němcec, telefoniski k dostaśeju pód cysłom 03591 550319, e-mail: a.niemz-stiftung@sorben.com.

Cytajśo dalej ...