Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja

 

Nowa wustajeńca "Swět Yany"

-

Nowa wustajeńca "Swět Yany" w Sersbkem domje w Chóśebuzu

z wobrazami wót Yany Gubinskaya-Noackoweje.

Yana Noack, roźona rusojska, bydli źinsa w Drjowku, blisko Chóśebuza. Wóna nam pókaza molby z jeje swěta, a dajo nam móžnosć, se woposnaś ze swójim kulturnym źěłom. Jeje motive su krajiny, cłowjeske zyłenje a zwerjece motiwy. Jeje molby su južo byli wustajony w usa, francojskej, rusojskej a w nimskej. Něnto nam pókaza mólby prědny raz w Chóśebuzu.

wót 25.01.2019-05.04.2019.

w klubowni Serbskego doma

droga Augusta Bebela 82, 03046 Chóśebuz

Zarědowarka jo Załožba za serbski lud

Serbska kulturna informacija Lodka Chóśebuz