Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja

 

Nowa CD "Anka, ty brune wócko – z “Łužycu” pśez lěto"

Budyšyn,

Serbske a druge słowjańske ludowe spiwy
Chor Łužyca a duo Słowjańske barwy

wudawaśel: Załožba za serbski lud
wuměłske nawjedowanje: Lubina Žurec-Pukačowa

Chór Łužyca wobsteji mjeztym dlěje hač 25 lět. Ze swojim wobstajnym skutkowanjom, šěrokim repertoirom a wysokim wuměłskim niwowom je dźensa najwuspěšniši delnjoserbski chór. Wo tym swědča njeličomne wustupy w Delnjej kaž Hornjej Łužicy kaž tež předležaca CD.

Duo Słowjańske barwy - Lubina Žurec-Pukačowa a Jaroslav Pukač - mějaśo swóje prědne wustupy južo pśed 15 lětami. Na folklornych festiwalach, koncertach a wšakorakich zarědowanjach grajotej a spiwatej wobźěłane dolno- a górnołužyske, słowakske a druge słowjańske pěsni. Jeju swójorazne instrumenty su fujara - słowakska pastyrska flejta - dudlawka (Drehleier), brumejza, mimo togo fidle a dudy.

pśedań: Serbska kulturna informacija LODKA Chóśebuz, Serbski kulturna informacija Budyšyn a Smolerojc knigłarnja Budyšyn