Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Dny serbskego źiśecego źiwadła 2019

-

Cytajśo dalej

Nowa CD: 150 lět - Serbska klawěrna muzika

Cytajśo dalej

Nowa wustajeńca w Serbskem domje

Cytajśo dalej

Kulturna pratyja

-

Cytajśo dalej

  Startseite - Slider

  Na wótwórjenje wustajeńce do klubownje Serbskego doma Chóśebuz 12.04.-21.06.2019

  Na wótwórjenje wustajeńce Tenc...spomnjeśa na mólowańske góźiny a pleinairy z Gerhardom Knabom                                                        ...

  Cas stajanja póžedanjow na spěchowanje za projekty kóńcy 31.03.2019

  GLĚDAJŚO! Cas stajanja póžedanjow na spěchowanje za projekty w casu wót julija až do decembra 2019 kóńcy 31.03.2019!

  Wupisanje źěłowego městna

  Załožba za serbski lud pyta wot 1. julija 2019 angažěrowanu/-ego sobuźěłaśerku/sobuźěłaśerja we wótrěźe Chóśebuz.

   

  Wupisanje wukubłanskeho městna

  Chceš-li powołanje zarjadniskeho fachoweho přistajeneho abo překupca za běrowowy management (m/ž) nawuknyć a jeli će zajimuje, kajke nadawki so w...

  Notenband mit Krawc´schen Klavierkompositionen erschienen

  Der Notenband umfasst den größten Teil der Krawc´schen Klavierkompositionen. Nur derer wenige wurden bisher veröffentlicht.

  Bundesvorstand der Domowina wählte Stiftungsratsmitglieder

  Susann Schenk, Julian Nitsche, Bernhard Ziesch und Dr. Daniel Mirtschink werden als obersorbische Vertreter dem Stiftungsrat der Stiftung für das...