Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.


Literarne wuběźowanje

Literarne wuběźowanje Ludowego nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud 2019 wupisane. Napominamy wšyknych młodych pišucych se pjera pśimaś.

 

Myto Ćišinskego 2019 źo do Dolneje Łužyce

Myto Ćišinskego 2019 Załožby za serbski lud pósćijo se Marii Elikowskej-Winklerowej. To jo rozsuźił kuratorium k pśepowdaśeju Myta Ćišinskego na...

Wupisanje źěłowego městna

Załožba za serbski lud pyta wótněnta angažěrowanu/-ego sobuźěłaśerja /m/ž/d) za Dolnoserbsku biblioteku w Chóśebuzu.

Im Haus der Sorben sind zwei Wohnungen frei!

W SERBSKIM DOMJE W BUDYŠINJE STEJ BYDLENI SWOBODNEJ!

Wot 01.07.2019:

Bydlenje je 59,7 m² wulke a ma 3 stwy kaž tež kuchnju, kupjel, nuznik za hosći,...

Rěcny kurs dolnoserbski A2 online

Pó tom až jo se prědny onlinowy rěcny kurs k nawuknjenju dolnoserbskeje rěcy 4. maja 2018 w Chóśebuzu zjawnosći pśedstajił, jo nowy schójźeńk A2 za...

Wupisanje městna W Ludowem nakładnistwje Domowina GmbH

W Ludowem nakładnistwje Domowina GmbH ma se městno jadnaŕki/jadnarja k 1. juniju 2020 wobsajźiś.