Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Zapiš se! Jubilejna Schadowanka w Chóśebuzu

Cytajśo dalej

wustajeńca Tomasza Woloszyna "Roźony w Dolnej Łužycy"

-

Cytajśo dalej

Wustajeńca w SKI: SerbskiKonsum - "Ćikot deluxe"

-

Cytajśo dalej

wustajeńca "30 lět Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t."

-

Cytajśo dalej

Serbski kalendaŕ

Cytajśo dalej

  Pśedstajenje koncepta za trajnu wustajeńcu w nowem Serbskem muzeju

   

   

  Bramborski kabinet pśigłosujo rozpšawje wó Serbach

  Nimska casnikaŕska informacija ministaŕstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborska.

  Zejźenje Parlamentariskeje pśirady w Barlinju

  Pónjeźele jo se zejšła Parlamentariska pśirada w Nimskem zwězkowem sejmje w Barlinju k slědnemu razoju do wólbow.

  Wó wobradowanju Załožboweje rady 23.05.20234 w Chóśebuzu

  Dogrono z jadnarjom LND se pódlejšyjo, rada jo pśizwóliła nakupoju styrich gruntow za „Serbski forum wědy na Lawskem arealu“

  Tśi serbske filmowe zarědowanja w Sakskej w aprylu a w maju

  Wutšobne pśepšosenje na zarědowanja!

  LIVESTREAM Serbska debata (4), 10.04.2024, 19 hodź. Tema: Štó zastupuje serbski lud? Přichod politiskeje participacije