Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wustajeńca 30 lět Serbski dom w Chóśebuzu

Cytajśo dalej

Hory módre, ja was znaju - nowa CDjka wujšła

Cytajśo dalej

Nowa CD Serbska Reja – Traditional Sorbian Dance Music na pśedań

Cytajśo dalej

Serbski kalendaŕ

Cytajśo dalej

"naslědki - Rückblicke" wustajeńca Klausa Bramburgera w Serbskem domje w Chóśebuzu

-

Cytajśo dalej

  Wupisanje dźěłoweho městna w hospodarskim wotrjedźe

  W zarjedźe Załožby za serbski lud ma so hnydom dźěłowe městno w hospodarskim wotrjedźe wobsadźić (wobmjezowane na dobu staršiskeho časa).

  Prědny NOWOSTNIK załožby wušeł

  Zběrka informacijow pódawa Wam wótněnta aktualne informacije ze wšyknych źěłowych wobceŕkow Załožby za serbski lud.

  30 lět Serbski dom w Chóśebuzu

  Jo to wěrno, až dajo znaty kulturny a informaciski centrum a sedło dolnoserbskich institucijow w srjejźišću Chóśebuza SERBSKI DOM - WENDISCHES HAUS...

  Schadźowanka 2020

  Das Organisationsteam der Stiftung für die Schadźowanka hat entschieden, dass die beliebte Veranstaltung auch in diesem Jahr stattfinden wird

  ZAKÓNČENE: Wupisanje dźěłoweho městna w Załožbje za serbski lud

  Pytamy nuznje nawodu (m/ž/d) běrowa direktora Załožby za serbski lud w Budyšinje!

  WOBRAZE KRAJINY. BILDER EINER LANDSCHAFT. – Cytanja a koncert w Korutańskej, koncert teke w Słowjeńskej

  Tśikrajowy wuměłstwowy projekt WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY. PŘECHOD. PREHOD. ÜBERGANG. PŚECHOD 03 –...