Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

"Se pada" dostanjo wósebne myto Załožby za serbski lud

Cytajśo dalej

„módre z běłymi kwětkami“ – fotowa wustajeńca wó módrośišću

-

Cytajśo dalej

Serbski kalendaŕ

-

Cytajśo dalej

Wustajeńca 30 lět Serbski dom w Chóśebuzu

Cytajśo dalej

  Gódowna akcija

  W Serbskima kulturnyma informacijoma w Budyšynje a Chóśebuzu ako teke w onlineshopje póbitujomy wam w adwenśe wšednje łapotku. (wótkaz na onlineshop)

  Serbske raźiśele wó źěłabnosći rozpšawjachu.

  Na zgromaźinje zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny slědny pětk w Budyšynje rozpšawjachu serbske raźiśele wó swójej źěłabnosći w Załožbowej raźe. Tuchylu...

  To jo była 148. schadźowanka

  Program schadowanki jo se nagrał a stoj wam online dalej k dispoziciji (wótkaz na Youtube).

  Fachowa konferenca šołtow serbskego sedleńskego ruma se wótměła.

  Na fachowej konferency šołtow serbskego sedleńskego ruma w Sakskej pětk, 18. nowembra, pśedstajijo Załožba swójo projektowe spěchowanje.

  20. Filmschau eröffnet Cottbuser Film Festival

  Die 20. Lausitzer FilmSchau – Łužyska filmowa pśeglědka – Łužiska filmowa přehladka eröffnet am 7. November die Festivalwoche des 32. FilmFestival...

  Serbskorěcna pupka "Lingufino" se pśedstajijo

  Stwórtk, 13. oktobra 2022 jo se pśedstajiła prědny raz serbskorěcna pupka "Lingufino".