Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wuběźowanje idejow “Rěc zwězujo – 2023” se pśigotujo

Cytajśo dalej

Glědajśo! Krotkofilmy za Łužysku filmowu pśeglědku mógu se zapódaś!

-

Cytajśo dalej

Jatšowne pórucenja w SKI w Budyšynje

-

Cytajśo dalej

"CHMJELOW NĚGA & ŹINSA" - nowa wustajeńca w Serbskem domje

-

Cytajśo dalej

Serbski kalendaŕ

Cytajśo dalej

Nowa CD Měrćina Weclicha wušła

Cytajśo dalej

  Serbske Nowiny: "Mošowa: Brěmjo čestnohamtskim zaso wotewzać"

  Dwělomne předfinancowanje projektow ze stron towarstwow móže bórze zaso z blida być. Zarjad załožby z połnej paru rozrisanje na přichodnym posedźenju...

  Prezentacija wó stawje twaŕskego projekta "Serbski forum wědy pśi Lawskem arealu"

  Na zjawnem zarědowanju w Serbskem domje w Budyšynje jo Załožba źinsa zgromadnje z partnarjami aktualny staw k twaŕskemu projektoju "Serbski forum wědy...

  Změna wupłaśeńskego procesa pśi projektowem a institucionelnem spěchowanju

  Wót 01.01.2023 płaśi nowy zastojnstwowy pśedpis k SäHO. Wósebnje glědajucy na wupłaśenje pśizwólonych srědkow su změny grawěrujuce.

  Žarujemy wo njeboheho Křesćana Baumgärtela

  Wón bě wotrjadnik za regionalne kulturne spěchowanje w załožbje a w lětach 2003-2007 předsyda Załožboweje rady.

  Zagronity za serbske nastupnosći w Sakskej na wuměńk rozžognowany

  Stanisław Brězan jo se pónjeźele rozžognował, 06.02.2023 na wuměńk. Rownocasnje su dr. Madlena Malinkowa oficielnje ako nowa nadawk mějuca za Serbow...

  Pokročowanje nazymskeho posedźenja Załožboweje rady 26.01.2023 w Budyšinje

  Na posedźenju rozprawjachu serbscy radźićeljo kaž tež direktor załožby Jan Budar wo swojej dźěławosći. Dalše temy běchu wutworjenje digitalneho...