Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

My swěśimy! - 39. Schadowanka w Chóśebuzu

Cytajśo dalej

Rěd koncertow "musica nova sorabica. tradition + eksperiment"

-

Cytajśo dalej

nowa wustajeńca w Serbskem domje Chóśebuz: "Serbske žywjenje w Drjenowje"

-

Cytajśo dalej

„Nowa Doba – Stara Šula“ serbski Hip-hop-album

Cytajśo dalej

Literarne wuběźowanje 2023 wupisane

-

Cytajśo dalej

Serbski kalendaŕ

Cytajśo dalej

  Jury jo dobyśarjow z wuběźowanja idejow wuzwóliła

  12-cłonkojska jury jo z cełkownje 50 zapódanych idejow 17 wuzwóliła, kótarež se z mytowańskimi pjenjezymi wuznamjeniju. Mytowanje wótmějo se w...

  Literarny workshop

  Lubina a Dušan Hajduk-Veljković stej na literarnu źěłaŕnju pšosyłej. Styri młode awtory a awtorki su pśepšosenju slědowali.

  Stojnišćo Parlamentariskeje pśirady Załožby za měrnu zgromadnosć wobydlarjow

  Na pósejźenju Parlamentariskeje pśirady dnja 11.09.2023 su se cłonki na wózjawjenje stojnišća pśeśiwo ekstremizmoju dorozměli.

  Wideo k "Serbskemu forumoju wědy" se wózjawił na YouTube

  Architekt Lür Meyer-Bassin rozkładujo wósebnosći dobyśaŕskeje pśedłogi z wuběźowanja architektow.

  Swětocne wótwórjenje Serbskego kolektiwnego běrowa w Grodku

  Wěcej ako 60 gósći jo slědowało 01. septembra 2023 pśepšosenju na swěźeńske wótwórjenje Serbskego kolektiwnego běrowa w Grodku, kótarež jo se...

  Jubilej: 25 lět samostatnosć Załožby za serbski lud

  Dnja 28.08.1998 jo Załožba pśez statne dogrono swóju samostatnosć wudobyła. Nowa brošurka wobswětlujo něnto doněntejšne źěło załožby.